AgroKlub.rs

\

Zaštitna sredstva

Dobrodošli na AgroKlub.rs!


Zaboravljena lozinka?
Novi korisnik - Registracija!

Gde se nalazim? AgroKlub.rs » Agro Baza » Zaštitna sredstva

Agrobaza zajedno s bazom zaštitnih sredstava, đubriva, biljnim vrstama i sortama te bazom stočarstva je trenutno u testnoj fazi. Ukoliko budete imali određenih problema s bazama slobodno nas kontaktirajte na e-mail info@agroklub.rs

Zaštitna sredstva (pesticidi)

Zaštitna sredstva (pesticidi) su materije za suzbijanje štetnih organizama. Mogu biti sintetičke hemijske ili (retko) i prirodnog porekla. Zaštitna sredstva su uglavnom toksične materije kojima je namena selektivno uništavanje štetočina. Na području zaštite bilja, pesticidi su sredstava za zaštitu bilja, a na području dezinsekcije oni se nazivaju "biocidi".

Herbicidi

Sredstva za suzbijanje korova i drugih ekonomski štetnih biljaka. (aktivne tvari: 145, proizvodi: 837) Herbicidi

Fungicidi

Sredstva za suzbijanje gljivica - parazita u poljoprivrednoj proizvodnji. (aktivne tvari: 130, proizvodi: 843) Fungicidi

Insekticidi

Sredstva za suzbijanje štetnih insekata. (aktivne tvari: 81, proizvodi: 379) Insekticidi

Avicidi

Sredstva za sprečavanje šteta koje nanose ptice (odbijanje napada). (aktivne tvari: 1, proizvodi: 2) Avicidi

Limacidi

Preparati namenjeni za suzbijanje puževa. Koriste se u obliku zatrovanih... (aktivne tvari: 2, proizvodi: 8) Limacidi

Nematocidi

Koriste se ubrizgavanjem u zemljište, zalivanjem zemljišta, inkorporiranjem u... (aktivne tvari: 2, proizvodi: 2) Nematocidi

Rodenticidi

Derivati kumarina su kumulativni otrovi pa deluju postepeno na glodare, koji... (aktivne tvari: 5, proizvodi: 14) Rodenticidi

Preparati za fumigaciju

Deluju u gasovitom stanju, iako se kao preparati nalaze u tečnom ili čvrstom... (aktivne tvari: 2, proizvodi: 9) Preparati za fumigaciju

Okvašivači i lepila

Dodaju se kod prskanja ili raspršivanja preparata s kontaktnim dejstvom radi... (aktivne tvari: 14, proizvodi: 13) Okvašivači i lepila

Regulatori rasta i fiziotropi

Sredstva za regulaciju rasta biljaka. (aktivne tvari: 22, proizvodi: 25) Regulatori rasta i fiziotropi

Zaštitna sredstva - Udeo po kategorijama (broj proizvoda)

Zaštitna sredstva - Tekstovi

Sistemi za smanjenje rizika izlaganju pesticidima

U Lisabonu je ovog leta održana Međunarodna konferencija o bezbednom i održivom korišćenju pesticida. Uz činjenicu da su nedavna istraživanja pokazala da je proizvodnju hrane potrebno povećati do 2050. godine i do 60 odsto (FAO) i da je pocenjena uloga pesticida u proizvodnji hrane po prihvatljivim cienama, teme na konferenciji su bile usmerene na... Sistemi za smanjenje rizika izlaganju pesticidima

Arylex active - inovativno sredstvo zaštite bilja

U okviru svojih inovacija, Dow AgroSciences je stvorio novu aktivnu materiju Arylex active, koja je ove godine na tržište Evrope stigla kao herbicid namenjen suzbijanju velikog broja širokolisnih korova u usevima strnih žita. Prvi član hemijske klase, arilpikolinata, Arylex predstavlja novu generaciju herbicida sa jedinstvenim mehanizmom delovanja koji... Arylex active - inovativno sredstvo zaštite bilja

Insekticid po meri modernog tržišta!

Kako nam je svima u interesu što kvalitetnija i rentabilnija poljoprivredna proizvodnja, na vreme bi trebalo sprovoditi hemijsku zaštitu uzgajanih kultura od štetnih insekata. U današnje vreme težimo proizvodima koji imaju povoljan ekotoksikološki profil, a upravo je Reldan 22 EC insekticid koji se potpuno uklapa u najnovije zahteve tržišta Evropske... Insekticid po meri modernog tržišta!

Dow AgroSciences VmbH
BASF Srbija d.o.o.

Pretraga zaštitnih sredstava

Zaštitna sredstva - Udeo po distributerima (broj proizvoda)

Zaštitna sredstva - Udeo po proizvođačima (broj proizvoda)