Fruit Logistica 2020.- jedan od najvećih poljoprivrednih sajmova na svetu

Jedan od najvećih poljoprivrednih sajmova na svetu - Fruit Logistica, tradicionalno će se održati u...


Vreme je svinjokolje: Kako dimiti meso u pušnici?

Decembar je idealno vreme za svinjokolj, dimljenje i sušenje mesa, a ako su niske temperature uz mal...


Uljana repica - važan usev za pčelinju pašu

Uljana repica je, uz soju i suncokret, najvažnija uljana biljna vrsta kontinentalnog klimata. Površi...


Koje biljke teraju miševe iz dvorišta i bašte, ali i domaćinstva?

Miševi često stvaraju velike probleme u baštama, dvorištima ali i u domaćinstvima. Često se u borbi...


Zašto je važno i koji je udeo sena u zimskom obroku muznih krava

Celokupna filozofija ishrane muznih grla zasniva se na zadovoljavanju uzdržnih (metaboličkih) i proi...