Iz londonskih i pariskih restorana na srpsku trpezu

Pre dve godine, Janoš je osnovao poljoprivredno gazdinstvo "Demeter" i počeo da uzgaja francuske alp...


Kod plodoreda je poželjan uzgoj kultura različitih grupa

Plodored ima mnogo prednosti (bioloških, agrotehničkih i organizaciono-ekonomskih) nad monokulturom....


FAO: Cene hrane ponovno porasle u julu

Cene hrane porasle su u julu na svetskim tržištima drugi mesec zaredom, predvođene poskupljenjem bil...


Kvalitetna priplodna grla preko firme "Hunland" - deo otplate nakon telenja

Ministarstvo poljoprivrede će u saradnji sa mađarskom firmom "Hunland" omogućiti svima koji žele nab...


Francuska vlada povećala podsticaj za vinare na 250 miliona evra

Francuska je pojačala subvencije vinogradarima koji su suočeni sa velikim padom potražnje nakon što...