KSC PHYT-actyl VII PERLA (NK 15/9 + 20% CaO)

Tip: Mineralna đubriva
Proizvođač: Timac Agro

Liniju KSC vodotopivih mineralnih đubriva karakteriše PHYT - actyl kompleks.

Karakteristike KSC linije vodotopivih mineralnih đubriva jesu njihova rastvorljivost od 99,8%, visoka rastvorljivost u vodi sa visokim sadržajem soli i sa visokom koncentracijom kalcijuma i magnezijuma (tvrda voda) kao i održavanje optimalne pH vrednosti rastvora za najefikasnije usvajanje hraniva.

Prednosti primene KSC PHYT - actyl mineralnih đubriva:

  • Stimulacija razvoja korena biljaka
  • Intenzivnije usvajanje hraniva
  • Ranije cvetanje i plodonošenje
  • Visok kvalitet plodova

 

KSC mineralna đubriva nisu kompatibilna za proizvodima na bazi kalcijuma i magnezijuma i ne preporučuje se mešanje sa đubrivima koja sadrže ove elemente.

KSC PHYT - actyl VII PERLA (NK 15/9 + 20% CaO) je vodotopivo đubrivo sa naglašenim sadržajem kalcijuma. Poboljšava kvalitet i čvrstinu plodova, obezbeđuje njihov lakši transport i poboljšava otpornost plodova na trulež.

Pored toga, sprečava pojavu propadanja plodova, koja se javlja kao posledica nedostatka kalcijuma u ishrani biljaka.

Primenjuje se od faze plodonošenja do završetka vegetacije i u slučajevima povišenih potreba za kalcijumom, u količini od  0,15 – 0,2 kg/ar ili 15 – 20 kg/ha nedeljno.

N K Ca
15,00% 9,00% 20,00%

Pogledajte ostala đubriva proizvođača: Timac Agro