Nutrimyr 10-6-4

Tip: Mineralna đubriva
Proizvođač: Italpollina spa

NUTRIMYR 10-6-4 je NPK đubrivo za folijarnu primenu. Zahvaljujući visokom sadržaju azota (organskog i u obliku uree), izbalansiranom odnosu između fosfora, kalijuma i mikroelemenata, NUTRIMYR NPK 10-6-4 poboljšava razvoj biljke i pomaže njenom prevladavanju abiotičkih stresova (visoke i niske temperature, suša...).

  • tečno, organsko, mineralno đubrivo NPK 10-6-4 + mikroelementi za folijarnu primenu
  • molibden (Mo) rastvorljiv u vodi = 0,01 %, organski ugljenik (C),  biološkog porekla = 9,3 % 
N P K Fe B Zn Mn
10,00% 6,00% 4,00% 0,02% 0,05% 0,05% 0,10%

Pogledajte ostala đubriva proizvođača: Italpollina spa