GRANČICE DRVENASTIH VOĆAKA.

Osnova svakog savremenog voćarenja je poznavanje rodnih grančica voćaka. Za većinu voćnih vrsta daćemo pregled osnovnih rodnih grančica voćaka. Sve grančice u krošnji dele se u dve grupe: rodne i nerodne. Rodne grančice kod jabučastih voćaka razlikuju se na osnovu dužine i vrste cvetnih pupoljaka, a kod koštičavih voćaka po dužini, starosti i obliku.
Napomena autora: kod jabučastih i koštičavih voćaka se javljaju nerodne grančice različite dužine i izraštaji tipa bodlji (izbegavati naziv trnoviti izraštaji), s tim da kod jednih i drugih, karakteristične nerodne grančice su vodopije dužine do 2 m i više (obrada, dipl. ing. Stanko Nekić, 2005.).

Stanko Nekić, dipl. ing. agronomije