Kada se pas Žuća ovako postavi ispred ovaca to znači da niko ne može da ih ugrozi.