Vizuelnim pregledom useva kupusa na pojedinim parcelama, registrovani su simptomi crne pegavosti kupusa!

foto: PIS