Poštovani prijatelji i poslovni partneri,
Nadamo se da ste se lepo odmorili za praznike i da ste puni energije za nove početke. Želimo da Vas podsetimo na semena kukuruza i suncokreta semenske kuće Maisadour Semences, više o njima možete pročitati u katalogu koji možete naći na sledećem linku: http://www.maisadour-semences.fr/pdf-catalogues/catalogue-maisadour-semences-rs.pdf


http://www.maisadour-semences.fr/pdf-catalogues/catalogue-maisadour-semences-rs.pdf

www.maisadour-semences.fr