Za razliku od većine baštovana, prvo moram da napravim zemljište za svoje leje. Razlog je kamenjar rečnih oblutaka na kome se nalazi moja mala bašta na dnu kanjona, nekada rečnog korita reke Ibar. Zato slažem sloj na sloj svakog dostupnog organskog materijala: prvo ide granje, pa kukuruzne šuške i lišće, starija piljevina, nanosi rečnog mulja i preko svega otkos i seno. Tako svake godine dodajem slojeve i pravim leju po leju u formi humke. #mojepovrće