Idealno je vreme za SOLARIZACIJU leje radi pripreme za letnju setvu i rasađivanje. Nema efikasnije metode za uništavanje svih korova.
Pored je peršun koji voli blagu zasenu od sunčevog zračenja koje sledeću deceniju pojačava aktivnost. Beli agril preko epoksidnih lukova je moj izbor za niski tunel.