Nasa kompanija nudi Dolomit 100% prirodni dodatak za zemljiste, na bazi kalcijuma i magnezijuma, poboljšava fizička, hemijska i biološka svojstva i smanjuje kiselost zemljišta. Dolomit se može staviti u bilo koje godisnje doba, povećava prinos useva za 30%, štiti od suše i štetočina, povećava produktivnost mleka kod krava i telesnu težinu stoke, svinja i pilića. Za više informacija kontaktirajte nas na e-mail bilmax2018@gmail.com