Poštovani ministre, budući da sam studentica Lovstva i zaštite prirode, a lovstvo je posebna grana u polju poljoprivrede i šumarstva, lovstvo nije samo lovac i puška nego jedna vrlo zahtjevna multidisciplinirana gospodarska i znanstvena grana, koja se u prvom redu bavi uzgojem i zaštitom divljači, a... Pročitaj celu belešku »