Danas u Pranjanima, grad.
(Opština Gornji Milanovac)