:)


Može li rad sa biljkama pomoći osuđenim prestupnicima?

Više puta se pokazalo da vrtlarstvo utiče dobro na raspoloženje. Postoji nešto u vezi sa radom sa biljkama, zemljištem, vodom, đubrivom i ostalim stvarima koje podstiču dobro raspoloženje.  Uz rad na...

www.agroklub.rs