Kako se vrši rasađivanje i u kojoj razmeri treba pripremiti mešavinu za sadnju?
U veliku posudu na samoj lokaciji treba razmešati sledeće elemente:
- Klasman TS 1, 1l po kom. biljke,
- „Mikoriza“, 10 g po kom. biljke,
- Starter đubrivo, 10 g po kom. biljke,
- Insekticid, 10 g po kom. biljke,
- Hidrogel, 10 g po kom. biljke,
PRIMER: Za 100 kom biljaka izmešati: 100 l supstrata i po 1 kilogram gore navedenih elemenata!
Odgovore na 27 najvažnijih pitanja možete pročitati na našem sajtu, na stranici VAŽNO!
http://paulovnija.info/index.php/pitanja-i-odgovori.html