Snijeg u Čajniču.

Prvi snijeg na višegradskoj opštini.

Poslije obilne klope :)

Ideja :)

Ukras ograde

Ljubav na seoski način :)

Baka Milenka pripremila.

Kesten

Dio pčelarske manifestacije u Višegradu.