Visegradagro

Marijana Simanić

Agroklub podaci

Korisničko ime: Visegradagro
Vrsta naloga: Fizička osoba

Lični podaci

Ime i prezime: Marijana Simanić
Pol: Žensko

Lokacija

Država: Bosna i Hercegovina
Okrug: Fočanska regija, Republika Srpska
Grad/mesto: Visegrad
Poštanski broj: 73 240
Adresa: Zavičajna 15b, Garča