Širjan d.o.o. - Pregled isplaćenih subvencija

Isplaćene subvencije za 2013. godinu

Podsticaj/subvencija Fond Iznos iz SRB Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 13.199.115,00 din 0,00 din 13.199.115,00 din
Investicijska potpora u poljoprivredi i ribarstvu - 1.870.000,00 din 0,00 din 1.870.000,00 din
Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi - 350.000,00 din 0,00 din 350.000,00 din
15.419.115,00 din 0,00 din 15.419.115,00 din

Isplaćene subvencije za 2011. godinu

Podsticaj/subvencija Fond Iznos iz SRB Iznos iz EU Ukupno
Ostali modeli - 3.985.961,25 din 0,00 din 3.985.961,25 din
3.985.961,25 din 0,00 din 3.985.961,25 din