Isplaćene subvencije

U nastavku donosimo pregled isplaćenih podsticaja/subvencija koje smo predstavili na osnovu javno objavljenih podataka Ministarstva poljoprivrede i APPRRR-a. Pregled po pojedinom okrugu možete naći u meniju sa desne strane, a detaljnu pretragu baze podataka pomoću gornjeg linka "Pretraživanje".

Prikaz omjera isplaćenih podsticaja/subvencija po fondovima - 2019. godina


Prikaz isplaćenih podsticaja/subvencija po vrstama - 2019. godina


Ukupan iznos isplaćenih podsticaja/subvencija: 5.868.122.401,23 kn

EAGF - Evropski fond za garancije u poljoprivredi - 2019. godina


EAFRD - Evropski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - 2019. godina


Naziv mere Ukupno
Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima - Mjera 7 588.571.502,41 din
Ulaganja u fizičku imovinu - Mjera 4 524.581.631,60 din
Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 374.475.937,79 din
Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja - Mjera 6 316.503.114,99 din
Ekološki uzgoj - Mjera 11 239.986.638,19 din
Ulaganja u fizičku imovinu - financijski instrumenti 142.523.751,09 din
Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima - Mjera 5 104.604.403,64 din
Upravljanje rizikom - Mjera 17 88.074.160,15 din
Tehnička pomoć država članica - Mjera 20 71.098.171,67 din
Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - Mjera 10 58.680.596,04 din
LEADER (CLLD) - Mjera 19 54.326.374,44 din
Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja - financijski instrumenti 41.918.749,74 din
Dobrobit životinja 26.792.524,37 din
Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje isplativosti šuma 26.116.911,03 din
Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje isplativosti šuma - financijski instrumenti 16.767.499,17 din
Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima - Mjera 2 10.300.144,09 din
Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja - Mjera 1 3.147.374,97 din
Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija 765.374,50 din
Programi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu 39.519,25 din
Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 14.711,21 din

NP - Nacionalna podrška - 2019. godina


EMFF - Evropski fond za pomorstvo i ribarstvo - 2019. godina


Broj isplata i iznos podsticaja/subvencija u rsd - 2019. godina


Prikaz odnosa broja isplata s iznosom podsticaja/subvencija u rsd (direktna plaćanja i ostali modeli podsticaja/subvencija) za 2019. godinu.

Isplaćeni podsticaji/subvencije po okruzima - 2019. godina


Broj isplata po okruzima - 2019. godina


TOP 10 gazdinstava po iznosu podsticaja/subvencija iz fonda EAFRD - 2019. godina


Naziv Mesto Ukupno
Hrvatska Banka Za Obnovu I Razvitak Zagreb (10000) 134.117.647,06 din
Ličko-Senjska Županija Gospić (53000) 75.185.871,09 din
Hamag-Bicro Hrvatska Agencija Za Malo Gospodarstvo, Inovacije I Investicije Zagreb (10000) 67.092.352,94 din
Agencija Za Plaćanja U Poljoprivredi, Ribarstvu I Ruralnom Razvoju Zagreb (10000) 46.107.059,10 din
Ministarstvo Poljoprivrede Zagreb (10000) 32.217.983,48 din
Virovitičko-Podravska Županija Virovitica (33000) 28.669.206,10 din
Bovis Poljoprivreda d.o.o. Čazma (43240) 22.609.340,86 din
Vego Plantis d.o.o. Trnava (31411) 22.262.175,12 din
Zadarska Županija Zadar (23000) 18.973.070,41 din
Sisačko-Moslavačka Županija Sisak (44000) 18.778.167,58 din

TOP 10 gazdinstava po iznosu podsticaja/subvencija iz fonda EAGF - 2019. godina


Naziv Mesto Ukupno
Belje Plus d.o.o. Darda (31326) 71.459.504,80 din
Novi Agrar d.o.o. Osijek (31000) 32.021.377,85 din
Vupik Plus d.o.o. Vukovar (32000) 20.172.293,57 din
Kutjevo d.d. Kutjevo (34340) 18.908.637,48 din
PP Orahovica d.o.o. Zdenci (33513) 14.887.056,26 din
Pik-Vinkovci Plus d.o.o. Vinkovci (32100) 13.347.706,15 din
PPK Valpovo d.o.o. Valpovo (31550) 12.654.244,34 din
Širjan d.o.o. Sveti Petar Orehovec (48268) 11.963.022,05 din
Stočarstvo Raič Obrt Za Uzgoj Goveda Bjelovar (43251) 10.476.607,10 din
Đakovačka Vina d.d. Drenje (31418) 9.743.209,09 din

TOP 10 gazdinstava po iznosu podsticaja/subvencija iz fonda NP - 2019. godina


Naziv Mesto Ukupno
PP Orahovica d.o.o. Zdenci (33513) 4.019.210,68 din
Stari Ribnjak d.o.o. Oriovac (35250) 2.546.637,12 din
Belje Plus d.o.o. Darda (31326) 2.310.042,90 din
Ihor Park d.d. Jastrebarsko (10450) 2.170.624,64 din
Ribnjačarstvo Poljana d.d. Lipik (34543) 1.736.220,84 din
Ribnjačarstvo Končanica d.d. Končanica (43505) 1.511.102,90 din
Miagro d.o.o. Za Poljoprivredu Našice (31225) 1.499.268,90 din
Bovis d.o.o. Viškovci (31401) 1.167.269,03 din
Vupik Plus d.o.o. Vukovar (32000) 1.153.160,71 din
Farma Tomašanci d.o.o. Semeljci (31402) 1.078.588,16 din

TOP 10 gazdinstava po iznosu podsticaja/subvencija iz fonda EMFF - 2019. godina


Naziv Mesto Ukupno
Mardešić d.o.o. Sali (23281) 18.592.623,96 din
Cromaris d.d. Zadar (23000) 17.169.230,60 din
PP Orahovica d.o.o. Zdenci (33513) 13.189.181,00 din
Orada Adriatic d.o.o. Cres (51557) 11.131.479,56 din
Kornat Ittica d.o.o. Pakoštane (23211) 6.918.787,76 din
Jadran Tuna d.o.o. Biograd na moru (23210) 6.288.776,61 din
Lučka Uprava Zadar Zadar (23000) 5.907.087,35 din
Pelagos Net Farma d.o.o. Pakoštane (23211) 5.313.735,28 din
Žuvela d.o.o. Hvar (21450) 4.855.777,70 din
Labrax Adria d.o.o. Malinska-Dubašnica (51511) 4.684.706,51 din