Sojina sačma - DCE (Dalian)

Pregled berzanskog tržišta za proizvod "Sojina sačma" "DCE (Dalian)".

345.04 EUR/t

-1,00%