Sojina sačma - DCE (Dalian)

Pregled berzanskog tržišta za proizvod "Sojina sačma" "DCE (Dalian)".

464.82 EUR/t

+1,00%