Suncokret - SAFEX (Johannesburg)

Pregled berzanskog tržišta za proizvod "Suncokret" "SAFEX (Johannesburg)".

Suncokret @ KLUB

Prosječna glavica suncokreta ove go...

Jak vjetar nanio je veliku štetu su...