Suncokret - SAFEX (Johannesburg)

Pregled berzanskog tržišta za proizvod "Suncokret" "SAFEX (Johannesburg)".

Suncokret @ KLUB

Neki dan sam ovdje kolegici Karolin...

+3

Prosječna glavica suncokreta ove go...