AgroKlub.rs

\

Vinogradarstvo

Dobrodošli na AgroKlub.rs!


Zaboravljena lozinka?
Novi korisnik - Registracija!

Gde se nalazim? AgroKlub.rs » Vinogradarstvo » Kakva vina preferiraju Vojvođani?

Kakva vina preferiraju Vojvođani?

Navike potrošača vina

Kakva vina preferiraju Vojvođani?

Datum: 04.12.2017. 14:00

Kategorija:

Vinogradarstvo

Najviše ispitanika smatra da boljim kvalitetom domaćih vina može da se unapredi potrošnja. Slede edukacija potoršača, kao i bolja ponuda vina na tržištu.

Zamislite, hipotetički, da ste tajkun, da imate na gomili milione evra, a da su poreski rajevi poput Kajmanskih ili Britanskih Devičanskih ostrva, u smislu "pranja" novca, ugašeni. I odlučujete se da pravite vino. Logično, nema kredita a, od treće godine, lova počinje da kaplje. Ali pre kupovine zemljišta, nabavljanja loznog sadnog materijala, ulaganja u enološku opremu valjalo bi ispitati tržište. Jer u tom poslu greške se skupo plaćaju.

Verovatno bi vas interesovalo da o teritoriji na kojoj biste da prodajete vino znate i sledeće:

  • starosnu strukturu konzumenata vina, njihove prihode kao i rashode prilikom potrošnje vina;
  • učestalost konzumiranja vina, mesto kupovine, način kupovine vina;
  • vrste vina i ambalažu koje preferiraju ispitanici;
  • na kojim mestima potošači konzumiraju vino, kako ga konzumiraju;
  • koju količinu vina konzumiraju;
  • koji spoljašni i unutrašnj faktori utiču na kupovinu vina.

Ispitano tržište Vojvodine

Dobra vest je da je ovo istraživanje sprovedeno. Doduše na uzorku od 200 ispitanika, ali je bitan trend. Ispitivanje je sprovedeno u Vojvodini, pa zato i ovakav naslov, premda bi bilo dobro da bude sprovedeno i u centralnoj Srbiji. I naravno nije rađeno za potrebe tajkuna.

Dubravka Užar bavi se tržištem i marketingom

Za sažete rezultate koje ćete saznati u nastavku teksta možemo zahvaliti Dubravki Užar. Ona radi na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu na užoj naučnoj oblasti "Tržište i marketing" u okviru Departmana za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela. Godine 2016. je proglašena studentom genaracije Poljoprivrednog fakulteta i kao jedan od najboljih studenata ostala je da radi na fakultetu.

Skromna kultura kupovine i konzumiranja vina

Nakon akentiranja, podaci su obrađeni, sistematizatizovani i došlo se do validnih podataka za konačnu analizu. Od ukupnog broja ispitanika 96% se okarakterisalo kao neko ko konzumira vino (sa različitim intenzitetom i učestalosti), dok nikada ne konzumira vino njih 4%. Može se zaključiti da je ovo zadovoljavajući nivo konzumiranja vina kod nas.

Kada je u pitanju vrsta vina, najčešće se konzumira crveno vino (45%), sledi belo vino (41,5%) i najmanje roze vino (21,5%).

Najveći procenat ispitanika kupuje vino u velikim prodajnim objektima kao što su supermarketi i megamarketi. Mali broj ispitanika kupuje vino direktno od proizvođača.

Najveći procenat ispitanika smatra da je vrsta vina najznačajniji faktor prilikom njihove odluke o kupovini vina (79%), zatim sledi cena (61,5%) i proizvođač (61%).

Pri kupovini potrošači najčešće biraju vina čija se cena kreće u rasponu od 351 do 500 dinara

Najveći broj ispitanika konzumira stono vino (47%), zatim slede oni koji konzumiraju kvalitetno vino sa geografskim poreklom (40%). Za jedan procenat manje slede ispitanici koji konzumiraju vino sa geografskim poreklom i kvalitetom (39%). S obzirom na to da veliki broj ispitanika ne pravi razliku između pojedinih kategorija vina, kultura kupovine i konzumiranja vina na dosta je skromnom nivou.

Pri kupovini potrošači najčešće biraju vina čija se cena kreće u rasponu od 351 do 500 dinara (32%). Najviše preferirana pakovanja vina su od 0,75 litra, kao i pakovanje od jedne litre (71% ispitanika). Najveći broj ispitanika (90%) odgovorilo je da uvek kupuje vino u staklenoj ambalaži.

Skoro polovina ispitanika (45%) preferira podjednako domaća i strana vina. Najčešći razlozi zbog kojeg ispitanici kupuju domaća vina jesu dobar (lep, prijatan) ukus (22% ispitanika) kao i prihvatljiva cena (21%). Najčešći razlozi kupovine i konzumiranja stranih vina jesu: dobar ukus (21% ispitanika), kvalitet (19%) i pitkoća (19%). Od stranih vina najviše se preferira vino iz Crne Gore (22%), Francuske (17%), Italije (16%), Makedonije (16%) , Španije (12,5%) dok vina iz Hrvatske pije 6% ispitanika. Najveći procenat ispitanika smatra da boljim kvalitetom domaćih vina može da se unapredi potrošnja ovog pića. Slede edukacija potrošača, kao i bolja ponuda na tržištu.

Samo 17% "špricera"

Najveći procenat ispitanika (66%) pije isključivo čisto vino. Procenat ispitanika koji piju vino mešano sa drugim alkoholnim ili bezalkoholnim pićem (17%) jedanak je procentu ispitanika koji piju vino mešano sa vodom (17%).

Obuka, pa državna pomoć?

"Preferencije potrošača u potrošnji vina u AP Vojvodini" dipl. menadžera Dubravke Užar bilo je samo jedno od predavanja na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu u okviru projekta "Savremeni trendovi na tržištu vina". Vinari su ukazali da još uvek imaju veoma skromno znanje iz oblasti tržišta vina i vinskog turizma.

Organizatori savetovanja smatraju da bi predavanja tog tipa tebalo nastaviti i u narednom periodu. Predložili su pokrajinskom Sekretarijatu za poljoprivredu da u narednom periodu raspodela novca za unapređenje proizvodnje jednim delom bude uslovljena i prisutvom stručnim predavanjima, odnosno posedovanjem znanja iz navedene problematike. Ovaj predlog proistekao je iz prakse u Hrvatskoj i Austriji, gde prednost u dobijanju državnog novca imaju proizvođači koji su pohađali neki od kurseva u vezi sa navedenom tematikom. Predstavnici vinarija koji su prisustvovali skupu dobili su uverenje, odnosno sertifikat, o pohađanju obuke.

Foto: Đorđe Simović, Biljana Nenković

Broj pregleda članka: 1087; Uspešnost članka: 119.35

Tagovi: Vinogradarstvo, Tržište, Vino, Vojvodina, Poljoprivredni fakultet, Branislav Vlahović, Dubravka Užar

Ključne reči članka: kakva, vina, preferiraju, vojvodjani, ispitanika, kupovine, procenat, najveći, konzumiranja, konzumira, kupuje, slede, kupovini, fakultetu, tržište, konzumiraju, sprovedeno, najčešće, procenat ispitanika, broj ispitanika, konzumiranja vina, najveći procenat, kupuje vino, najveći procenat ispitanika, potrošači najčešće biraju, procenat ispitanika smatra, kupovini potrošači najčešće


Đorđe Simović

Svi tekstovi autora

Autor Đorđe Simović

Agrarni novinar 15 godina. Objavljuje u štampanim i elektronskim medijima u zemlji i regionu. Nosilac više nagrada za agrarno novinarstvo. Moto: "Nemoj pa se ne boj."