1-dekanol

Regulator rasta za sprečavanje rasta zaperaka duvana.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Royaltac EC 1-dekanol Chemtura Europe d.o.o. /
Florel d.o.o.

Identifikacione oznake (brojevi) CIPAC broj: 831 CAS broj: 112-30-1

Datum registracije 01.06.2011

Datum isteka 31.05.2021

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao regulator rasta. 

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji,, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • rizik za potrošače od rezidua u slučaju primene na biljkama za proizvodnju hrane i hrane za životinje,
  • rizik za lica koja primenjuju sredstva za zaštitu bilja (operateri) i osiguranje da Uslovi za primenu moraju propisati, kada je to odgovarajuće, nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,
  • zaštitu podzemnih voda, kada se primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima,
  • rizik za vodene organizme,
  • rizik za neciljane artropode i pčele kojemogu biti izložene aktivnoj supstanci posećujući cvetove korova prisutnih u vreme primene.

Kada je to odgovarajuće, moraju se primeniti, mere za smanjenje rizika.