Akrinatrin

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Rufast E flo EW Akrinatrin Cheminova A/S /
Fitonova Srbija

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 101007-06-1 CIPAC broj: 678

Čistoća ≥ 970 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može jedino biti registrovano kao insekticid i akaricid
Količina primene ne sme biti veća od 22,5 g/ha po tretmanu.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera i osiguranje da je u uslovima primene propisano nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu, kada je to odgovarajuće,
  • rizik za vodene organizme, a naročito ribe i mora se osigurati da Uslovi za primenu uključuju mera za smanjenje rizika,
  • rizik za neciljane zglavkare i pčele i osiguranje da uslovi za primenu uključuju mere za smanjenje rizika.