Asulam

Sistemični herbicid. Inhibitor sinteze folne kiseline za suzbijanje nekih višegodišnjih širokolisnih korova.

Identifikacione oznake (brojevi) CIPAC br. 240 CAS br. 3337-71-1