Azadiraktin

Deluje kao regulator rasta i smanjuje plodnost ženki štetnih insekata.

 

Identifikacione oznake (brojevi) CIPAC br. 627 kao azadiraktin A CAS br. 11141-17-6 kao azadiraktin A

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu operatera,
  • zaštitu podzemnih voda u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem, a naročito u slučaju primene amitrola na nepoljoprivrednim površinama,
  • zaštitu korisnih zglavkara,
  • zaštitu ptica i divljih sisara. Primena amitrola u toku sezone razmnožavanja ptica dozvoljena je samo ako odgovarajuća procena rizika pokaže da nema neprihvatljivog uticaja i kada uslovi za registraciju uključuju, kada je to odgovarajuće, mere za smanjenje rizika.