Azoksistrobin

Preparat iz nove generacije fungicida s potpuno drugačijim mehanizmom delovanja u odnosu na inhibitore biosinteze sterola. Suzbija najvažnije bolesti na žitaricama i vinovoj lozi kao što su: plamenjača, pepelnica, crvena palež i crna pegavost lastara. Delotvoran i na plamenjaču i alternariu krompira i paradajza, te plamenjaču i pepelnicu krastavaca i rđu hrizantema. Može da se koristi i u zaštiti šećerne repe od uzročnika pegavosti lista. Zaštitu sprovoditi isključivo preventivno. LD50 > 5000. S.O. = III. Karenca: 42 dana za jaru i ozimu pšenicu i jari i ozimi ječam; 45 dana za zob, raž i tritikale; 14 dana za šumske plodove; 28 dana za koren i list šećerne repe i suncokret; 30 dana za uljanu repicu; 35 dana za stone sorte vinove loze, 42 dana za vinske sorte vinove loze; 3 dana za krastavce i paradajz u zaštićenom prostoru; 14 dana za krompir i šargarepu.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Amistar 250 SC SC 25,00%
(Azoksistrobin)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.
Amistar Extra SC 8,00%
(Ciprokonazol) 20,00%
(Azoksistrobin)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.
Quadris SC 25,00%
(Azoksistrobin)
Syngenta Agro d.o.o. /
Unichem Agro d.o.o. Syngenta Agro d.o.o.
Azoxystrobin 250 SC SC 25,00%
(Azoksistrobin)
Nufarm /
Comrade SC 20,00%
(Azoksistrobin) 8,00%
(Ciprokonazol)
Sharda Cropchem Limited /
Shardaserb, Beograd Euroazijski pesticidi d.o.o. Chromos Agro d.d.
Amistar Gold SC 12,50%
(Azoksistrobin)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.
Maxim quatro 382 FS FS 3,00%
(Tiabendazol) 0,38%
(Fludioksonil) 0,15%
(Azoksistrobin)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro Srbija
Mirador forte EC 1,00%
(Tebukonazol) 0,60%
(Azoksistrobin)
Adama Celsius B.V. /
Adama Beograd
Promesa plus SC 0,80%
(Azoksistrobin) 4,00%
(Hlorotalonil)
Galenika Fitofarmacija /
Ortiva opti 480 SC SC 0,80%
(Azoksistrobin) 4,00%
(Hlorotalonil)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro Srbija Delta Agrar
Quadris max SC 5,00%
(Folpet) 0,94%
(Azoksistrobin)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro Srbija
Quilt Xcel 263 SE SE 14,14%
(Azoksistrobin) 12,24%
(Propikonazol)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro Srbija Syngenta Agro d.o.o.
Mercury SC 10,00%
(Azoksistrobin) 10,00%
(Epoksikonazol)
Adama Agan Ltd. /
Adama Beograd
Teatar Plus SC 12,50%
(Difenokonazol) 20,00%
(Azoksistrobin)
Chemicals-AgroSava /
Chemical Agrosava
Teatar SC 25,00%
(Azoksistrobin)
Chemicals-AgroSava /
Chemical Agrosava
Promesa SC 25,00%
(Azoksistrobin)
Galenika Fitofarmacija /
Galenika Fitofarmacija
Queen SC 25,00%
(Azoksistrobin)
Sinochem /
Agromarket
Azbany 250 SC SC 25,00%
(Azoksistrobin)
Nufarm /
Nuseed Srbija
Azaka 250 SC SC 25,00%
(Azoksistrobin)
Cheminova A/S /
Fitonova Srbija
Zakeo 250 SC SC 25,00%
(Azoksistrobin)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 131860-33-8 CIPAC br. 571 2007/21/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u Metil (E)-2-{2[6-(2-cijanofenoksi)pirimidin-4-iloksi]fenil}-3-metoksiakrilat

Čistoća 930 g/kg (Z izomer najviše do 25 g/kg)

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • specifikaciju tehničkog materijala kao komercijalnog proizvoda koji mora biti potvrđen i podržan odgovarajućim analitičkim podacima. Test materijal koji se koristi u studijama toksičnosti treba uporediti i verifikovati u odnosu na ovu specifikaciju tehničkog materijala;
  • potencijal kontaminacije podzemnih voda, kada se azoksistrobin primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima;
  • zaštitu vodenih organizama.

Mora se osigurati da uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, uljučuju mere za smanjenje rizika.