Bacillus thuringiensis subsp. aizawai

Identifikacione oznake (brojevi) SOJ: ABTS-1857 Zbirka kulture br. SD-1372, SOJ: GC-91 Zbirka kulture br. NCTC 11821 2008/113/EC

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
Uslovi za primenu, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.