Bauveria bassiana soj ATCC 74040

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Naturalis biogard OD 0,00%
(Bauveria bassiana soj ATCC 74040)
CBC, Italy /
Vins 2000 Agromarket