Benalaksil

Fungicid za suzbijanje plamenjače vinove loze, krompira, paradajza, luka i krastavaca samo u polju. LD50 4200. S.O. = III. 

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Fantic F WP Benalaksil + Folpet Isagro /
AgroChem Maks

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 71626-11-4 CIPAC br. 416 2004/58/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u Metil N-fenilacetil-N-2,6-ksilil-DL-alaninat

Čistoća 960 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije. U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na mogućnost zagađenja podzemnih voda, ako se primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.
Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.