Zadnje aktivnosti

Poslednje aktivnosti korisnika mogu videti samo registrovani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu videti samo registrovani korisnici.
Za kompletne funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Bentazon

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju procesa fotosinteze svojstvenu svim zelenim biljkama kojim svetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Deluje isključivo preko zelenih (živih) biljnih delova. Ugrađuje se u hlorofil i remeti proces fotosinteze. Zeleni delovi korova postepeno žute i nakon nekoliko dana se potpuno suše. Nekroza nastaje u neposrednoj zoni kontakta kapljice sredstva kojim se prskaju biljke i površine lista. Translokacija aktivne materije kroz biljku je minimalna, zbog čega svi biljni delovi moraju da budu dobro isprskani ovim sredstvom. Viša relativna vlažnost vazduha i temperatura pojačavaju delotvornost preparata, ali istovremeno smanjuju njegovu tolerantnost. Kukuruz i sirak su potpuno tolerantni na bentazon u svim fenofazama razvoja. Efikasan na korove u fazama 2-6 listova. Nakon prskanja kiša ne sme da pada barem 6 sati. Ne prskati pri jakim rosama, zbog mogućnosti ispiranja. Može se primeniti i razdvojeno u dva roka (split aplikacija) u intervalu 10-15 dana. Samonikli suncokret u vreme suzbijanja ne bi smeO da ima više od 4 lista. Za soju je potpuno selektivan ako se primenjuje nakon prve troliske do pred cvetanje soje. U krompiru se koristi po obavljenom zagrtanju kada je 10-15 cm visine na nikle korove. Ne upotrebljavati ga  u kombinaciji s folijarnim graminicidima! Proizvođač ga preporučuje i u luku u više odvojenih rokova primene u smanjenim dozama tokom vegetacije. U zemljištu se razgrađuje pomoću mikroorganizama nakon mesec dana. Ne vezuje se sa česticama zemljišta. Brza razgradnja onemogućava njegovu akumulaciju u površinskim i podzemnim vodama. Slabo isparljiv i neznatno opasan po susedne osetljive useve. Opasnost se povećava dodatkom okvašivača sredstvu kojim se prskaju biljke. Male akutne toksičnosti za životinje. Prvi simptomi na tretiranim korovima primetni su nakon 2-7 dana posle primene. U slučaju propadanja useva na tretiranim površinama mogu da se poseju: strne žitarice, soja i lucerka. Kod osetljivijih sorti krompira, soje i pasulja moguća je prolazna pojava fitotoksičnih pega na višim temperaturama. Sadržaj aktivne materije se smanjuje za 50% u roku od 13 dana nakon primene. LD50 500. S.O. = III. Karenca: 42 dana pasulj, grašak, lucerka i krompir, 63 dana soja, strne žitarice i silažni kukuruz, 56 dana kukuruz.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 25057-89-0 CIPAC br. 366 2010/77/EU

Hemijski naziv prema IUPAC-u 3-izopropil-(1H)-2,1,3-benzotiadiazin 4-(3H)-on-2,2-dioksid

Čistoća 960 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na zaštitu podzemnih voda