Benzoeva kiselina

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 65-85-0 CIPAC broj: 622

Datum registracije 08.07.2011

Datum isteka 08.07.2021

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao dezinfenktant.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.