Beta - ciflutrin

Piretroid četvrte generacije, širokog spektra. Kontaktni i želudačni insekticid vrlo brzog početnog dejstva. Suzbija krompirovu zlaticu, lisne vaši, lemu na žitaricama, lisne vaši na hmelju, štetočine šećerne repe, uljane repice, duvana, kupusa, voćaka i vinove loze. S.O. = II, ispod 3,0 % = III. LD50 590. Karenca: 7 dana za kupusnjače, jezgričavo i koštičavo voće, plodovito i mahunasto povrće, koren šećerne repe i krompir; 14 dana za lišće šećerne repe, duvan i ostalo lisnato povrće; 21 dan za vinovu lozu, hmelj, jagodičasto voće i silažni kukuruz; 35 dana za žitarice i 49 dana za uljanu repicu.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Poncho beta FS Klotianidin + Beta - ciflutrin Bayer d.o.o. /
Bayer Srbija

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid.
Dozvoljena primena je na ukrasnom bilju u staklenicima i za tretiranje semena, jer druge namene nisu prihvatljive u skladu sa jedinstvenim načelima. 
Da bi se podržale druge namene potrebno je priložiti podatke i informacije koje dokazuju rizik po potrošače i rizik za životnu sredinu. To se naročito odnosi na podatke o proceni rizika pri folijarnoj primeni na otvorenom i rizik od folijarno tretiranog bilja namenjenog ishrani.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije. 
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na zaštitu neciljanih zglavkara.
Uslovi za registraciju moraju uključiti odgovarajuće mere za smanjenje rizika.