Ciflufenamid

Fungicid namenjen za suzbijanje pepelnice vinove loze.

Identifikacione oznake (brojevi) CIPAC broj: 759 CAS broj: 180409-60-3

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na zaštitu podzemnih voda, kada se aktivna supstanca primenjuje u osetljivim područjima i/ili nepovoljnim vremenskim uslovima.
Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.