Ciflutrin

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 68359-37-5 (stereohemija nije određena) CIPAC broj: 385

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid.
Dozvoljena primena na ukrasnom bilju u staklenicima i za tretiranje semena, jer druge namene nisu prihvatljive u skladu sa jedinstvenim načelima. Da bi se podržale druge namene potrebno je priložiti podatke i informacije koje dokazuju rizik po konzumente i rizik za životnu sredinu. To se naročito odnosi na podatke o proceni rizika pri folijarnoj primeni na otvorenom i rizik folijarno tretiranog bilja namenjenog ishrani.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.