Cikloksidim

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju enzima ACCase odgovornog za sintezu lipida neophodnog u izgradnji ćelijskih membrana i to isključivo kod trava. Ćelijske membrane određuju šta može da uđe ili izađe iz ćelije. Ne suzbija korov Poa annua. U krompiru ga ne treba koristiti u mešavini s drugim preparatima. To je preparat za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u svim širokolisnim usevima. Kod nas ima dozvolu za korišćenje u: šećernoj i stočnoj repi, soji, suncokretu, krompiru, uljanoj repici, povrću, vinogradima i voćnjacima. Aktivna materija putuje kroz celu biljku i zaustavlja rast meristemskog tkiva. Za tri nedelje korovske biljke potpuno propadaju. Povoljni uslovi za rast biljke tj. toplo i vlažno vreme ubrzavaju herbicidni učinak. Jednogodišnje trave treba da imaju 3-5 listova (do kraja busanja), a višegodišnje trave, u vreme prskanja, treba da budu 10-15 cm visoke s izuzetkom sirka iz rizoma koji treba da bude visok 20-40 cm. Već dva sata nakon primene preparat se u celosti nalazi u biljci, pa nema opasnosti od ispiranja i smanjene delotvornosti. Ne treba ga upotrebljavati u kombinaciji s drugim preparatima. LD50 3940. S.O. = III. Karenca: 14 dana salata, 21 luk, 28 dana praziluk, kupus, karfiol, pasulj, šargarepa, spanać, tikvenjače; 35 grašak, 56 dana krompir, ukrasno bilje; 60 celer; 77 šećerna repa; 42  vinova loza i voćke. OVP za soju, suncokret, uljanu repicu i kukuruz.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Focus Ultra EC 10,00%
(Cikloksidim)
BASF /
Chromos Agro d.d. BASF Chromos Agro d.d.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br.: 101205-02-1 CIPAC br.: 510

Hemijski naziv prema IUPAC-u (±)-2-[1-(etoksiimino)butil]-3-hidroksi-5-tian-3-ilcikloheks-2-enon

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije. 
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na neciljane organizme.
Uslovi za primenu, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.