Dazomet

Ne raditi ovim preparatom na previsokim temperaturama jer je tada oslobađanje aktivnog gasa prebrzo, a dezinfekcija nepotpuna. Optimalna temperatura zemljišta za primenu je 10-15 oC. Zemljište treba dobro usitniti, nekoliko dana pre dezinfekcije. Nakon rasipanja sredstvo odmah uneti u zemljište na dubinu 5-25 cm. Održavati vlažnost zemljišta u narednih 5 dana. Posle dezinfekcije obavezno proluftirati zemljište pre setve ili sadnje. S.O.= III.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Basamid granulat G Dazomet Kanesho Soil Treatment /
Orchem d.o.o.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br.: 533-74-4 CIPAC br.: 146

Hemijski naziv prema IUPAC-u 3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazinan-2-tion; tetrahdro-3,5-dimetl-1,3,5-tiadiazin-2-tion

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao nematocid, fungicid, herbicid i insekticid., kao zemljišni fumigant. Primena je ograničena na jedan tretman svake treće godine.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • rizik za operatere, radnike i druga prisutna lica,
  • zaštitu podzemnih voda, kada se dazomet primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.
  • rizik za vodene organizme. Uslovi za primenu moraju uključiti, kada je to odgovarajuće, mere za smanjenje rizika.