Difenokonazol

Deluje kao inhibitor biosinteze sterola. Sistemik za suzbijanje krastavosti i pepelnice jabuke. LD50 1453. S.O. = III. Karenca: 42 dana pšenica, 35 dana jabuka i lišće šećerne repe, 21 dan koren šećerne repe.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Teatar Plus SC 12,50%
(Difenokonazol) 20,00%
(Azoksistrobin)
Chemicals-AgroSava /
Chemical Agrosava
Celest top 312.5 FS FS 26,25%
(Tiametoksam) 2,50%
(Difenokonazol) 2,50%
(Fludioksonil)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro Srbija
Celest extra FS 0,25%
(Difenokonazol) 0,25%
(Fludioksonil)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro Srbija
Sekvenca 030 FS FS 0,30%
(Difenokonazol)
Galenika Fitofarmacija /
Semenazol FS 0,30%
(Difenokonazol)
Agromarket /
Dividend M 030 FS FS 0,30%
(Difenokonazol)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro Srbija
Difenol 030 FS FS 0,30%
(Difenokonazol)
Agrovojvodina mehanizacija doo /
Duofen plus SC 1,25%
(Difenokonazol) 1,75%
(Tiofanat-metil)
Chemical Agrosava /
Revus top 500 SC SC 2,50%
(Mandipropamid) 2,50%
(Difenokonazol)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro Srbija
Embrelia 140 SC SC 1,00%
(Izopirazam) 0,40%
(Difenokonazol)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro Srbija
Brisk EC 2,50%
(Difenokonazol) 2,50%
(Propikonazol)
Adama Irvita N.V. /
Adama Beograd
Rias 300 EC EC 15,00%
(Propikonazol) 1,50%
(Difenokonazol)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.
Imperijal EC 1,50%
(Difenokonazol) 1,50%
(Propikonazol)
Jugo Hem /
Cercohem EC 1,50%
(Difenokonazol) 1,50%
(Propikonazol)
Agromarket /
Cebit 300 EC EC 1,50%
(Difenokonazol) 1,50%
(Propikonazol)
Agrovojvodina mehanizacija doo /
Dynali 090 DC DC 6,00%
(Difenokonazol) 3,00%
(Ciflufenamid)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro Srbija
Ventor EC 2,50%
(Difenokonazol)
Biesterfeld /
Delta Agrar
Sigura EC 2,50%
(Difenokonazol)
Shanghai Mio /
Agromarket
Sekvenca EC 2,50%
(Difenokonazol)
Galenika Fitofarmacija /
Score 250 EC EC 2,50%
(Difenokonazol)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.
Scooter 250 EC EC 2,50%
(Difenokonazol)
Almandine Corporation, CH /
Capitalia
Rayok EC EC 2,50%
(Difenokonazol)
August Rusija /
Alians Chemicals Sombor
Pinore 250 EC EC 2,50%
(Difenokonazol)
Agro Care /
Agrointer
Different 250 EC EC 2,50%
(Difenokonazol)
Chemical Agrosava /
Beveskore EC 2,50%
(Difenokonazol)
CNCCJC Kina /
BV Komerc
Agroskor 250 EC EC 2,50%
(Difenokonazol)
Agrovojvodina mehanizacija doo /

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.
DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na zaštitu vodenih organizama.
Uslovi za primenu moraju uključiti, kada je to odgovarajuće, odgovarajuće mere za smanjenje rizika.