Diflubenzuron

Inhibitor hitinaze i stvaranja hitina neophodnog za presvlačenje larvi. Perzistentan u okolini. Koristi se protiv gusenica gubara, borovog četnika, dudovca, kestenovog moljca, minera, jabukinog smotavca, kruškine buve, lisnih sovica, leptira kupusara i drugih. LD50 2100. S.O. = III (iznad 5%). Karenca: 21 dan jabuke, kruške i šumsko voće.

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • specifikaciju tehničkog proizvoda koji se komercijalno proizvodi, koji mora biti potvrđen i podržan odgovarajućim analitičkim podacima. Test materijal koji je koji je korišćen u toksikološkim studijama treba uporediti i verifikovati u odnosu na ovu specifikaciju tehničkog materijala,
  • zaštitu vodennih organizama,
  • zaštitu kopnenih organizme,
  • zaštitu neciljnih zglavkari, uključujući i pčele.

Uslovi za primenu, kada je to odgovarajuće,  moraju uključiti mere za smanjenje rizika.