Diklobenil

Ova aktivna materija izaziva usporavanje sinteze celuloze. Granulirani zemljišni herbicidni preparat kontaktnog dejstva. U dodiru s vlagom u zemljištu oslobađa se aktivna materija i veže na čestice zemljišta. Parama uništava meristem i sprečava nicanje korova. Upotrebljava se u: zasadima jabuka, krušaka, bresaka; vinogradima; zasadima crvene i crne ribizle i malina; zasadima košaračke vrbe; rasadnicima hrasta lužnjaka i na nepoljoprivrednim površinama (pruge, putevi, staze, parkirališta, groblja, industrijski objekti i sl.). Primenjuje se u rano proleće na nesmrznutom zemljištu, pre intenzivnog bubrenja pupoljaka i nicanja korova. Pri jačoj zakorovljenosti primenjuje se širom. LD50 3160. S.O. = III. Karenca: OVP.