Dimetenamid-P

Ova aktivna materija inhibira rast čvorova busanja trava. Koristi se za suzbijanje travnih i pojedinih širokolisnih korova. Primenjuje se nakon setve, ali i neposredno posle nicanja useva i korova. LD50 2007. S.O. = III. Karenca: OVP za zrno kukuruza, silažni kukuruz sme da se žanje najranije u fazi mlečnog zrenja (63 dana).

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Frontier Super EC 72,00%
(Dimetenamid-P)
BASF /
BASF Srbija Delta Agrar
Wing P EC 25,00%
(Pendimetalin) 21,28%
(Dimetenamid-P)
BASF /
BASF

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 163515-14-8 CIPAC broj: 638

Čistoća 890 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • mogućnost zagađenja podzemnih voda metabolitima, ako se dimetenamid-p primenjuje na područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima,
  • zaštitu vodenih ekosistema, a naročito vodenih biljaka.

Kada je to odgovarajuće, primenjuju se mere za smanjenje rizika.