Dodemorf

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 1593-77-7 CIPAC broj: 300

Čistoća ≥ 950 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid na ukrasnom bilju u staklenicima.
DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera i osiguranju da je u uslovima primene propisano nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,
  • zaštitu podzemnih voda, ako se dodemorf primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem,
  • postupak za registraciju, kada je to odgovarajuće, mora uključiti i mere za smanjenje rizika.