Dodin

Koristi se protiv fuzikladijuma, kovrdžavosti lista breskve, šupljikavosti lišća koštičavog voća, lisne pegavosti višnje itd. Ima više ciljanih mesta i mehanizama delovanja. LD50 1000. S.O. = III. Karenca: 21 dan jabuka, kruška, ribizla, višnja i trešnja; OVP za breskve.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 2439-10-3 CIPAC broj: 101

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.
DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • potencijalni dugoročni rizik za ptice i sisare,
  • na rizik za vodene organizme i osiguranje da uslovi za primenu propisuju adekvatne mere za smanjenje rizika,
  • rizik za neciljane biljke koje se nalaze izvan površina koje se tretiraju i osiguranje da uslovi za primenu propisuju adekvatne mere za smanjenje rizika,
  • monitoring rezidua u jabučastom voću.