Ekstrakt morske alge

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Kelpak SL 0,00%
(Ekstrakt morske alge) 1,07%
(Auksini)
Kelp Products, South Africa /
Mineral Pro, Beograd

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: Nije dodeljen CIPAC broj: Nije dodeljen

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao regulator rasta.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
Uslovi za primenu, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.