Emamektin benzoat

Posebne odredbe

Za registrovano sredstvo za zaštitu bilja Affirm 095 SG - insekticid.