Esfenvalerat

Insekticid brzog i dugotrajnog dejstva. Deluje protiv jabukinog smotavca, lisnih minera i vaši, lisnih sovica, repičine ose listarice i drugih. LD50 75 - 400. S.O. = II, ispod 5% = III. Karenca: 3 dana kajsija, breskva; 7 dana kupus; 14 dana kruška, jabuka krompir, grašak; 21 dan vinova loza, 28 dana žitarice; 35 dana stočni grašak i stočni pasulj; 42 dana uljana repica i OVP kod špargle.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Sumi-alpha 5 EW EW 0,50%
(Esfenvalerat)
Sumitomo /
Mantis, Novi Sad

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 66230-04-4 CIPAC br. 481 2000/80/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u (S)-α-cijano-3-fenoksibenzil-(S)-2-(4-klorfenil)-3-metilbutirat

Čistoća 830 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
Pri donošenju odluke o registraciji,, u skladu sa jedinstvenim načelima, posebna pažnja se obraća na mogući uticaj na vodene organizme i neciljane zglavkare.
Mora se osigurati da uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, uključuju mere za smanjenje rizika.