Etefon

Pod uticajem biljnog soka oslobađa etilen. Koristi se za ubrzavanje zrenja i lakšu berbu plodova višnje i za ujednačavanje zrenja plodova paradajza. Sme se koristiti samo jednom tokom vegetacije. Ne upotrebljavati ga pre kiše, niti u alkalnoj vodi. pH vode treba podesiti na 6. Nakon berbe na tretiranoj površini (pH ispod 6) ništa ne sme da se seje/sadi narednih mesec dana. Na paradajzu, pri temperaturama iznad 30 oC, može da bude fitotoksičan. LD50 4229. S.O. = III. Ovo je jaka kiselina, pa treba zaštititi oči! Ne sme se kombinovati s drugim preparatima. Karenca: 7 dana višnje i paradajz.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Cerone SL Etefon Bayer d.o.o. /
Bayer Srbija Agromarket

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 16672-87-0 CIPAC br. 373 2006/85/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u 2-kloretilfosfonska kiselina

Čistoća ≥910 g/kg (tehnički materijal - TC) Proizvodne nečistoće MEPHA (Mono 2-kloretil fosfonska kiselin

Posebne odredbe

DEO A

Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao regulator rasta.

DEO B

Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.