Etilen

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 74-85-1 CIPAC broj: 839

Čistoća ≥ 90 %

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao regulator rasta.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • usklađenost etilena sa zahtevima iz specifikacije, bez obzira na oblik formulacije,
  • izloženost operatera, radnika i slučajnih prolaznika.

Uslovi za primenu, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.