Famoksadon

U kombinaciji sa cimoksanilom suzbija plamenjače vinove loze, krompira i paradajza. LD50 1333 (za preparat). Karenca: 7 dana paradajz, 14 dana krompir, 28 dana vinova loza.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Espada WG Cimoksanil + Famoksadon Shanghai Mio /
Agromarket

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 131807-57-3 CIPAC br. 594 2002/64/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u 3-anilin-5-metil5-(4fenoksifenil)-l,3oksazolidin-2,4-dion

Čistoća 960 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • moguće hronične rizike od famoksadona ili njegovih metabolita na kišne gliste,
  • zaštitu vodenih organizama i osiguranju da uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti i mere za smanjenje rizika,
  • zaštitu operatera.